... a trochu statistiky

Data intenzity dopravy v lokalitě Spořilova na páteřních komunikací Jižní spojka, 5. května a Spořilovská jsou převzata z webu TSK od roku 2009 - 2013

Praha - Intenzity automobilové dopravy na sledované síti, pracovní den, 0-24 h

Počty tramvají a autobusů MHD jsou převzaty z linkových jízdních řádů

Pomalá vozidla = nákladní a autobusy mimo MHD

 

rok 2009

Čísla uzlů       Délka
(m)
Osobní
autom.
Pomalá
vozidla
Vozidel
bez MHD
Bus
MHD
Vozidel
celkem
Tram.
spojů
U1 U2 ULICE Začátek Konec
4007 4008 SPOŘILOVSKÁ NA CHODOVCI CHODOVEC 1000 18800 3600 22400 0 22400 0
4007 4008 SPOŘILOVSKÁ CHODOVEC NA CHODOVCI   17600 3600 21200 0 21200 0
4016 4093 5. KVĚTNA JIŽNÍ SPOJKA RYŠAVÉHO 910 52900 3000 55900 9 55909 0
4016 4093 5. KVĚTNA RYŠAVÉHO JIŽNÍ SPOJKA   52900 2300 55200 8 55208 0
4016 4096 JIŽNÍ SPOJKA 5. KVĚTNA CHODOVSKÁ 1450 44200 7700 51900 0 51900 0
4016 4096 JIŽNÍ SPOJKA CHODOVSKÁ 5. KVĚTNA   37200 6800 44000 0 44000 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok 2010

Čísla uzlů       Délka
(m)
Osobní
autom.
Pomalá
vozidla
Vozidel
bez MHD
Bus
MHD
Vozidel
celkem
Tram.
spojů
U1 U2 ULICE Začátek Konec
4007 4008 SPOŘILOVSKÁ NA CHODOVCI CHODOVEC 1000 20000 5000 2500 0 25000 0
4007 4008 SPOŘILOVSKÁ CHODOVEC NA CHODOVCI   22700 5200 27900 0 27900 0
4016 4093 5. KVĚTNA JIŽNÍ SPOJKA RYŠAVÉHO 910 47100 1500 48600 98 48698 0
4016 4093 5. KVĚTNA RYŠAVÉHO JIŽNÍ SPOJKA   52400 1500 53900 97 53997 0
4016 4096 JIŽNÍ SPOJKA 5. KVĚTNA CHODOVSKÁ 1450 53100 3300 56400 0 56400 0
4016 4096 JIŽNÍ SPOJKA CHODOVSKÁ 5. KVĚTNA   51700 3100 54800 0 54800 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok 2011

Čísla uzlů       Délka
(m)
Osobní
autom.
Pomalá
vozidla
Vozidel
bez MHD
Bus
MHD
Vozidel
celkem
Tram.
spojů
U1 U2 ULICE Začátek Konec
4007 4008 SPOŘILOVSKÁ NA CHODOVCI CHODOVEC 1000 21800 5000 26800 0 26800 0
4007 4008 SPOŘILOVSKÁ CHODOVEC NA CHODOVCI   22300 5300 27600 0 27600 0
4016 4093 5. KVĚTNA JIŽNÍ SPOJKA RYŠAVÉHO 910 47600 1500 49100 115 49215 0
4016 4093 5. KVĚTNA RYŠAVÉHO JIŽNÍ SPOJKA   48500 1500 50000 114 50114 0
4016 4096 JIŽNÍ SPOJKA 5. KVĚTNA CHODOVSKÁ 1450 51300 2900 54200 0 54200 0
4016 4096 JIŽNÍ SPOJKA CHODOVSKÁ 5. KVĚTNA   55000 2800 57800 0 57800 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok 2012

Čísla uzlů       Délka
(m)
Osobní
autom.
Pomalá
vozidla
Vozidel
bez MHD
Bus
MHD
Vozidel
celkem
Tram.
spojů
U1 U2 ULICE Začátek Konec
4007 4008 SPOŘILOVSKÁ NA CHODOVCI CHODOVEC 1000 20600 5000 25600 0 25600 0
4007 4008 SPOŘILOVSKÁ CHODOVEC NA CHODOVCI   21100 5200 26300 0 26300 0
4016 4093 5. KVĚTNA JIŽNÍ SPOJKA RYŠAVÉHO 910 48200 1400 49600 136 49736 0
4016 4093 5. KVĚTNA RYŠAVÉHO JIŽNÍ SPOJKA   51400 1400 52800 143 52943 0
4016 4096 JIŽNÍ SPOJKA 5. KVĚTNA CHODOVSKÁ 1450 54200 3000 57200 0 57200 0
4016 4096 JIŽNÍ SPOJKA CHODOVSKÁ 5. KVĚTNA   58800 2600 61400 0 61400 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok 2013

Čísla uzlů       Délka
(m)
Osobní
autom.
Pomalá
vozidla
Vozidel
bez MHD
Bus
MHD
Vozidel
celkem
Tram.
spojů
U1 U2 ULICE Začátek Konec
4007 4008 SPOŘILOVSKÁ NA CHODOVCI CHODOVEC 1000 20700 5000 25700 0 25700 0
4007 4008 SPOŘILOVSKÁ CHODOVEC NA CHODOVCI   21600 5000 26600 0 26600 0
4016 4093 5. KVĚTNA JIŽNÍ SPOJKA RYŠAVÉHO 910 48700 1300 50000 136 50136 0
4016 4093 5. KVĚTNA RYŠAVÉHO JIŽNÍ SPOJKA   51500 1300 52800 143 52943 0
4016 4096 JIŽNÍ SPOJKA 5. KVĚTNA CHODOVSKÁ 1450 48400 2800 51200 0 51200 0
4016 4096 JIŽNÍ SPOJKA CHODOVSKÁ 5. KVĚTNA   50000 2700 52700 0 52700 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z výše uvedených dat vyplývá:

  • pomalá vozidla (nákladní a autobusy mimo MHD) jezdila po Spořilovské ještě před rokem 2010 - celkové průjezdy pomalých vozidel 7.2 tis. vozidel
  • po přesunu kamionové dopravy na Spořilovskou v roce 2010 - počet průjezdů pomalých vozidel se zvýšil na 10.2 tis. tzn. navedení cca 3 tis. pomalých vozidel
  • dále v roce 2010 znatelný přirozený úbytek dopravy na 5. května v souvislosti s otevřením jižní části okruhu - o cca 8.5 tis vozidel (osobních i pomalých) méně a znatelný nárust dopravy na Jižní spojce o 15.3 tis. osobních vozidel
  • v roce 2012 oproti stavu v roce 2010 nárust osobní dopravy na Jižní spojce o dalších 7.4 tis. vozidel
  • v listopadu 2013 v rámci "spravedlivého přesunu" jednoho směru kamionové dopravy přes Jižní spojku na 5. května tj. cca 5 tis. pomalých vozidel. Tento přesun znamená více kamionové dopravy než bylo v roce 2010 na Spořilovskou navedeno (rozdíl v pomalé dopravě mezi roky 2009 a 2010 je 3 tis. vozidel). Přesun kamionové dopravy není zohledněn v datech TSK za rok 2013.

Pro ilustraci zatížení lokality přikládáme i nezanedbatelné průjezdy na komunikacích Ryšavého a Turkova rovnoběžných s komunikací 5. května za rok 2013

Čísla uzlů       Délka
(m)
Osobní
autom.
Pomalá
vozidla
Vozidel
bez MHD
Bus
MHD
Vozidel
celkem
Tram.
spojů
U1 U2 ULICE Začátek Konec
4093 4112 TÜRKOVA RYŠAVÉHO LEŠANSKÁ 330 10600 300 10900 266 11166 0
4112 4093 TÜRKOVA LEŠANSKÁ RYŠAVÉHO   15100 500 15600 277 15877 0
4092 4093 RYŠAVÉHO POD CHODOVEM 5.KVĚTNA 1290 7000 100 7100 139 7239 0
4093 4092 RYŠAVÉHO 5.KVĚTNA POD CHODOVEM   7400 100 7500 151 7651 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Křižovatky dle intenzit a úseky po směrech (dle uzlů) - data převzata z TSK za období 2014 - 2017  (Praha - Intenzity automobilové dopravy na sledované síti, pracovní den, 0-24 h)

2014:

Číslo uzlu Název uzlu     Vozidel bez MHD Z toho pomalá
4016 5.KVĚTNA JIŽNÍ SPOJKA   211 900 13 100
4096 JIŽNÍ SPOJKA CHODOVSKÁ   162 600 16 600
4093 5.KVĚTNA RYŠAVÉHO   108 300 7 700
4007 SPOŘILOVSKÁ SEVEROVÝCH.I   46 700 6 700

 

2015:

Číslo uzlu Název uzlu     Vozidel bez MHD Z toho pomalá
4016 5.KVĚTNA JIŽNÍ SPOJKA   201 600 12 600
4096 JIŽNÍ SPOJKA CHODOVSKÁ   160 700 15 800
4093 5.KVĚTNA RYŠAVÉHO   105 700 7 300
4007 SPOŘILOVSKÁ SEVEROVÝCH.I   49 500 6 100

 

2016:             
Číslo uzlu Název uzlu     Vozidel bez MHD Z toho pomalá
4016 5.KVĚTNA JIŽNÍ SPOJKA   204 400 12 100
4096 JIŽNÍ SPOJKA CHODOVSKÁ   161 700 15 600
4093 5.KVĚTNA RYŠAVÉHO   107 200 7 200

 

Čísla uzlů       Délka Osobní Pomalá
U1 U2 ULICE Začátek Konec (m) autom. vozidla
4007 4008 SPOŘILOVSKÁ SEVEROVÝCH.I CHODOVEC 1000 21100 1200
4007 4096 SPOŘILOVSKÁ SEVEROVÝCH.I JIŽNÍ SPOJKA 240 23200 5200
           

 

2017:

Číslo uzlu Název uzlu     Vozidel bez MHD Z toho pomalá
4016 5.KVĚTNA JIŽNÍ SPOJKA   210 800 13 600
4096 JIŽNÍ SPOJKA CHODOVSKÁ   161 600 18 200
4093 5.KVĚTNA RYŠAVÉHO   113 400 8 000

 

             
Čísla uzlů       Délka Osobní Pomalá
U1 U2 ULICE Začátek Konec (m) autom. vozidla
4007 4008 SPOŘILOVSKÁ SEVEROVÝCH.I CHODOVEC 1000 20900 1400
4007 4096 SPOŘILOVSKÁ SEVEROVÝCH.I JIŽNÍ SPOJKA 240 22900 5700

 


Videogalerie                

Doprava na 5. května po přesunu jednoho směru kamionové dopravy ze Spořilovské

video1_magistrala.avi (7,6 MB)

video2_magistrala.avi (6,3 MB)

 

Doprava na Spořilovské po odsunu jednoho směru kamionové dopravy

video1_Sporilovska_26-02-14.avi (4,3 MB)

video2_Sporilovska_26-02-14.avi (5 MB)