Co nám hrozí

21.09.2012 00:00

Další zhoršení stavu životního prostředí plánovanými záměry:

1) obousměrný přesun kamionů ze Spořilovské (noc i den) - celý záměr je zveřejněn ve stenozápisu ZHMP ze dne 20.9.2012 

www.praha.eu/public/ae/8f/fb/1411857_270111_zhmp120920.pdf, str.101, Tisk Z-1108

  • první směr kolem Spořilova po úseku Jižní spojka a přes plánovanou rampu na 5. května (v současnosti se jedná o směr do kopce Spořilovskou na D1)
  • druhý směr kolem Spořilova z D1 po úseku 5. května na Jižní spojku (v současnosti se jedná o směr Spořilovskou dolů - kamionová doprava zde jezdila tímto směrem vždy)

2) vybudování nájezdové rampy pro kamiony u Kačerova pro odklonění prvního směru kamionové dopravy na ul. 5. května.

3) rekonstrukce mostu u autobusového depa Kačerov pro tranzintní dopravu z Jižní spojky na 5. května (rozšíření a větší kapacita pro nákladní dopravu)- taktéž pro odklonění prvního směru.

Obě stavby u Kačerova jsou v bezprostřední blízkosti Starého Spořilova.

Průjezd přepočtený na osobní vozidla po přesunu první směru tranzitní dopravy by potom činil (zdroj TSK):

Jižní spojka 216 300 průjezdů/den, ul. 5. května 179 000 průjezdů/den. Pro porovnání rok 2011: Jižní spojka 163 300 průjezdů/den, ul. 5. května 126 100 průjezdů/den. (Přepočet zohledňuje větší ekologickou zátěž 1 kamionu koeficientem 10).

Překonáním dvojnásobné vzdálenosti oproti původní trase dojde k výraznému nárůstu produkce emisí a hluku, které zhorší situaci na celém Spořilově i okolí

Křižovatka Jižní spojka -5.května je již nyní na hranici průjezdnosti a v době ranní špičky bude patrně blokována.

4)vybudování sjízdné rampy z 5. května na Jižní spojku v bezprostřední blízkosti rodinných domů

Pro tyto účely se předpokládá vykoupení pozemků u tzv. Spořilovského plácku, který je pokryt zelení a slouží k rekreačním sportovním aktivitám

5) zaslepení nájezdu z Jižní spojky na ulici Hlavní na Spořilově

6) případná realizace projektu Velké Roztyly - výstavbou Velkých Roztyl vzniknou tisíce m2 kancelářských ploch, stovky bytů, které přitáhnou až tisíce nových obyvatel a tisíce aut, díky čemuž se doprava v ulici 5. května a Ryšavého zdvoj, až ztrojnásobí.Zástavbou podél úseku ul. 5. května, která je díky severojižní magistrále vystavena nadlimitní dopravě, hluku i exhalacím, dojde k nárustu hluku směrem ke spořilovské zástavbě a výrazně zhorší rozptylové podmínky v tomto úseku.

V neposlední řadě dojde i k vyššímu nárustu osobní dopravy v ulicích Starého Spořilova, které již dnes slouží jako parkoviště

7) návrh MHMP na zavedení tzv. změkčených limitů hluku (+20dB) tzn. vymezit centra se starou hlukovou zátěží 70 dB ve dne a 60dB v noci, kde se mohou stavět nové stavby. Tam kde jsou limity hluku 50 dB ve dne a 40 dB v noci se zvednou na 70 dB a 60 dB. Není bez zajímovosti, že v návrhu vymezení těchto limitů je uveden pouze Starý Spořilov (v úseku mezi Jižní spojkou, 5. května, Lešanskou a Severní I.)

8) další realizace developerských projektů kolem ul. 5. května (magistrály) např. Administrativní centrum Kačerov přitáhne další dopravu

9) dostavba okruhu č. 511 pro odklon tranzitní dopravy je v nedohlednu

Veškeré záměry zatěžovat území další dopravou a výstavbou v už tak nejvytíženější oblasti bude mít za následek extrémní zhoršení životního prostředí (nárust hluku a emisí) a úrovně bydlení obyvatel Spořilova, znehodnocování nemovitostí a v neposlední řadě poškozování zdraví všech obyvatel Spořilova bez ohledu na to, v které části žijí.

Stane se zahradní čtvrť Spořilova neobyvatelnou?

—————

Zpět