Další sjízdná rampa z Jižní spojky na Spořilově?

01.11.2012 19:54

MHMP  a Odbor dopravních agend vydává Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení:

„SSZ 4.040. Chodovská – rampa Jižní spojka, Praha 4", která bude umístěna na pozemcích parcelní číslo 2845/1, 5911, 5753/1, 5914/2, 5915/5, 5753/21, 5915/12, 5915/13, 5915/14, 5915/6, 5915/15, 5915/2, 5753/23, 5752/3 v katastrálním území Záběhlice a na pozemcích parcelní číslo 3188/1, 3485/3, 3487/1 a 3488/1 v katastrální území Michle, Praha 4.

odkaz:

urdeska.praha.eu/files/SSZ%204.040%20Chodovská-rampa%20jižní%20spojka%20roz.pdf?ids=vSuMuU9k9PGBbSJJAGWJ7Q==

—————

Zpět