Nechceme další zhoršování životního prostředí

20.09.2012 00:00

Nechceme další zhoršování životního prostředí

Vážení sousedé,

impulsem pro založení občanského sdružení "Zdravý Spořilov, o.s." je snaha zabránit dalšímu zhoršování životního prostředí v lokalitě Starého Spořilova.

Nadměrným hlukem, emisemi a vibracemi z dopravy jsou zatěžováni nejen obyvatelé okolí Spořilovské ulice, ale i obyvatelé Starého Spořilova žijící podél 5. května a Jižní spojky.

V oblasti komunikace 5. května a Jižní spojky se jedná o několik desetiletí trvající problém, který aktuálně vyvrcholil peticí podepsanou 702 občany.

Text petice:

  • protestujeme proti neúnosnému zatížení hlukem, prachem a emisemi
  • důrazně protestujeme proti zhoršení situace převedením kamionové dopravy ze Spořilovské ulice do ulice 5. května (magistrály) a Jižní spojky. Překonáním dvojnásobné vzdálenosti oproti původní trase dojde k výraznému nárůstu produkce emisí a hluku, které zhorší situaci na celém Spořilově i okolí
  • bez ohledu na výše uvedené požadavky žádáme vybudování protihlukových a protiemisních opatření podél jižní a západní části Spořilova
  • navrhujeme zavedení mýtného pro tranzitní nákladní dopravu za průjezd Prahou
  • apelujeme na politiky a úředníky, aby zbavili jihovýchodní část metropole tranzitní nákladní dopravy, realizací stavby 511 – východní části okruhu, v již navržené trase.

 

Dne 20.9.2012 byla naše petice bodem na jednání Zastupitelstva HMP a výsledek je více než katastrofální. Nejen že k našim protestům v petici nikdo ze zastupitelů nepřihlédl, ale navíc se dozvídáme, že nám chtějí kamionovou dopravu přesunout pod okna rovnou oběma směry (pro lepší představu viz. Fotogalerie a Současný stav)

—————

Zpět