Petice proti Starému Spořilovu

24.11.2012 10:58

Vážení sousedé,

v těchto dnech organizuje sídlištní spořilovské sdružení petici pod názvem „ Petice za okamžité odvedení těžké tranzitní dopravy z centra Spořilova“. Petice bohužel staví proti sobě obyvatele žijící kolem Spořilovské a Starého Spořilova, neřeší Spořilov jako celek.

Z textu petice:

"Již více než dva roky devastuje tranzit téměř 11 000 kamionů s hmotností nad 12 tun ve dne i v noci centrum Spořilova. Vzhledem k prokazatelným škodám na zdraví a životech našich občanů žádáme:

1. Urychlenou realizaci navrhovaného dopravního opatření u Kačerova.

2. Dobudování protihlukových opatření podél Jižní spojky v okolí křížení se Spořilovskou ulicí.

3. Okamžité rovnoměrné rozdělení tranzitní kamionové dopravy přes Prahu na více páteřních komunikací.

V současnosti projíždí po Spořilovské a přilehlých komunikacích v centru Spořilova po přepočtu asi 200 000 motorových vozidel denně. Je generován extrémní hluk a emise, což je neslučitelné se zdravým životem a rovnými právy občanů na ochranu zdraví. Jsou překračovány dokonce i extrémní limity hluku (74/67dB), které byly umožněny hlukovou výjimkou. Máme stejná práva jako ostatní části Prahy (Barrandov, Braník, Krč), které byly od této nejtěžší dopravy osvobozeny. Dle stanoviska veřejného ochránce práv je převedení kamionové dopravy z Jižní spojky na Spořilovskou neodůvodněné. Veřejná správa selhala, když nebyla přijata efektivní protihluková opatření a nová systémová řešení. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k odnětí hlukové výjimky Hygienickou stanicí je alarmující. Postup úřadů neodpovídá principům dobré správy. Orgány veřejné správy jsou povinny situaci napravit."

Připomínky obyvatel Starého Spořilova k petici:

  • Navrhované opatření u Kačerova znamená přesun z jedné části Spořilova do jiné části Spořilova
  • Obyvatelé Starého Spořilova byli zatěžováni tranzitem několik desítek let a stále jsou zatěžování nadměrnou osobní dopravou
  • Ke škodám na zdraví nedochází pouze u obyvatel žijících podle ulice Spořilovská
  • Protihluková opatření musí být realizována všude tam, kde jsou občané zatíženi hlukem
  • Okamžité tunelové zakrytí Spořilovské ulice by bylo prozatimním řešením, nikoliv neefektivní vynakládání finančních prostředků na dočasná opatření
  • 200 000 motorových vozidel denně – podle informací zveřejněných na webu TSK za rok 2011 je na Spořilovské 147 100 průjezdů/den, což je stále méně než je v současnosti na křižovatce Jižní spojky a ul. 5.května 163 300 průjezdů/den. Přepočet zohledňuje větší ekologickou zátěž 1 kamionu koeficientem 10.
  • Zmíněná křižovatka a přilehlý úsek Jižní spojky patří mezi nejrizikovější komunikace. Podle dopravních odborníků je další zahuštění dopravy pomalu jedoucími vozidly značně rizikové. (Podle statistiky oddělení BESIP ministerstva dopravy dosahují náklady na jednu smrtelnou nehodu 17 mio CZK)
  • Všichni na Spořilově máme stejná práva
  • Extrémní limity hluku jsou opakovaně překračovány i na Starém Spořilově, navíc jsou zde aplikovány limity staré hlukové zátěže, čili vyšší povolené hladiny hluku.

Proto nemůžeme s touto peticí souhlasit.

Spojme svoje síly a podpořme politiky v urychlení stavby 511

—————

Zpět