Prosíme o informace - zatížení Starého Spořilova hlukem a emisemi

06.11.2012 12:55

Vážení sousedé,

prosíme Vás o informaci, zda v poslední době proběhlo ve Vaší části Spořilova (úsek Jižní spojka, ul. 5. května, Türkova, Lešanská, Severní I...) hlukové/emisní měření a s jakým výsledkem.

Informace zasílejte na email: jspojka@seznam.cz

Podle výsledků měření hluku Hygienickou stanicí hl. m. Prahy (5/12) vyplývá, že hodnoty hluku ze současné dopravy na Jižní spojce překračují hygienické limity v noční době.

Výsledky měření komunikace Jižní spojka (chráněný venkovní prostor stavby Jižní XVII.) v noční době jsou:  67,2 +/-2,0dB

Hygienické limity dle nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací jsou v případě tzv.: "staré hlukové zátěže" z dopravy v chráněném venkovním prostoru stavby : v noční době (22 -06 hodin)..60dB

—————

Zpět