Návrh limitů ve výstavbě -lokalita starý Spořilov

26.12.2012 13:01

Zastupitelstvo městské části Praha 4 na svém 11. zasedání konaném dne 6. prosince 2012 projednalo a  vzalo na vědomí návrh limitů ve výstavbě pro stabilizované rezidenční území: 

www.praha4.cz/path/usn?l=1&idUsn=1089&dlOrgan=2

lokalita starý Spořilov - Záběhlice (schváleno usnesením R MČ P4 č. 31R-1437/2012 dne 28.11.2012)

www.praha4.cz/path/usn?l=1&idUsn=7359&dlOrgan=1

 

—————

Zpět