Aktuality

18.03.2015 22:30

Otevřený dopis ministru dopravy Danu Ťokovi

Vážený pane ministře, my občané žijící ve Středočeském kraji východně od Prahy a působící jak v občanských sdruženích, tak ve vedení radnic dotčených obcí, dlouhodobě sledujeme situaci kolem výstavby Pražského okruhu, a to hlavně stavby 511. Ta by měla propojit již provozované úseky a tím propojit...

—————

28.11.2014 07:40

Stane se alarmující stav životního prostředí na Spořilově výzvou pro naše nové zastupitele?

Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR uspořádala  dne 19.11.2014 odborný pracovní seminář „Znečištěné ovzduší 2014 a jeho vliv na zdravotní stav populace“. Přednášky se zabývaly jak důsledky znečištěného ovzduší na zdraví obyvatel(MUDr. Šrám, RNDr. Rösner, MUDr. Dostál), tak...

—————

13.09.2014 20:06

Spořilovská sdružení se sešla s premiérem

https://www.novinky.cz/domaci/347493-sobotka-slibil-dostavet-prazsky-okruh-variantou-kterou-shazuje-soud.html  

—————

04.09.2014 19:18

Otevřený dopis ministru dopravy Antonínu Prachařovi

9 pražských občanských sdružení spojilo své síly a oslovilo v otevřeném dopise ministra dopravy Antonína Prachaře s žádostí o urychlení dokončení výstavby Pražského okruhu:       Občanské sdružení SOS Spořilov     Občanské sdružení Zdravý...

—————

05.04.2014 19:55

Výstavba protihlukových opatření na Spořilovské

Ve dnech 29.3.až 21.4.2014 probíhá na Spořilovské výstavba mobilní protihlukové stěny (1. etapa), dopravní omezení: uzavřena část ul. Spořilovská v době instalací základů a panelů (informace převzata z webu TSK)      video:  mobilni_stena_01-04-14.avi (3,4 MB)  

—————

28.02.2014 17:01

Je odklon kamionů ze Spořilovské řešením pro celý Spořilov?

Článek našeho OS ve Spořilovských novinách: https://www.sporilov.info/view.php?nazevclanku=je-odklon-kamionu-ze-sporilovske-resenim-pro-cely-sporilov&cisloclanku=2014020007  

—————

09.02.2014 19:12

Kácení zeleně na Roztylech

Sledujeme dění i v těsné blízkosti naší lokality

—————

26.01.2014 08:15

Zveřejnění záměru prodeje pozemků na Spořilově

Městská část Praha 4 zveřejnila na svých webových stránkách záměr prodeje pozemků v k.ú. Prahy 4 Záběhlice: Jedná se o pozemky (parc. č. 5685,5686/1,5687,5688,5689,5690 a 5721/201) na Spořilově - sídliště I. v okolí ulice Žilinská. Sledujte s námi - nehrozí zde zástavba kontroverzních...

—————

12.09.2013 12:18

O našem sdružení ve Spořilovských novinách

www.sporilov.info/view.php?nazevclanku=obcanske-sdruzeni-zdravy-sporilov-odmita-zhorsovani-zivotniho-prostredi-na-sporilove&cisloclanku=2013090008

—————

26.12.2012 13:01

Návrh limitů ve výstavbě -lokalita starý Spořilov

Zastupitelstvo městské části Praha 4 na svém 11. zasedání konaném dne 6. prosince 2012 projednalo a  vzalo na vědomí návrh limitů ve výstavbě pro stabilizované rezidenční území:  www.praha4.cz/path/usn?l=1&idUsn=1089&dlOrgan=2 lokalita starý Spořilov - Záběhlice (schváleno...

—————