Hodnocení zdravotního rizika znečištění ovzduší na Spořilově podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

 

https://www.evasykova.cz/file/po1i/Rychlikova-Zdrav-rizik-znecist-Sporilov-final.pdf


 

Výsledky měření Dr. Šráma na Spořilově (Starý Spořilov a Sídliště II.)

 

Vystaveno s laskavým svolením autora měření