Životní prostředí na Starém Spořilově

Vážení sousedé,

impulsem pro založení občanského sdružení "Zdravý Spořilov, o.s." je snaha zabránit dalšímu zhoršování životního prostředí v lokalitě Starého Spořilova.

Nadměrným hlukem, emisemi a vibracemi z dopravy jsou zatěžováni nejen obyvatelé okolí Spořilovské ulice, ale i obyvatelé Starého Spořilova žijící podél 5. května a Jižní spojky.

Navazujeme na činnost OS Starý Spořilov, založeného JUDr. Kalistou, které působilo na Starém Spořilově od počátku 90. let minulého století.

Cílem našich snah je tedy zdravý Spořilov, což se odráží i v názvu našeho občanského sdružení - „Zdravý Spořilov“.  Zdůrazňujeme, že Starý Spořilov byl založen jako zahradní město s cílem poskytnutí příjemného, finančně dostupného a zejména zdravého bydlení. V současné době se zaměřujeme na nejpalčivější problém, čímž je devastující vliv 30 let trvající automobilové dopravy.

Nejaktuálnějším problémem jsou důsledky přesunu jednoho směru kamionové dopravy ze Spořilovské, ke kterému došlo dne 27.listopadu 2013 čistě na základě politického rozhodnutí a nikoliv na základě objektivních údajů o dopadu tohoto záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel celého Spořilova, o což jsme důrazně usilovali.

Současně občanům starého Spořilova hrozí i realizace dalších záměrů podél jižní strany 5. května (polyfunkční centrum v lokalitě bývalého Interlovu, administrativní budovy, patrové garáže v prostoru stávajících objektů T-mobile a OBI), vše s dopady na zahuštění dopravy, a tedy vzrůst emisní a hlukové zátěže.

Území je neustále zatěžováno zejména hlukem a imisemi z automobilové dopravy, na kterém se významně podílejí komunikace 5. května  a Jižní spojka. Hlavními zátěžemi životního prostředí je zvýšený hluk a zvýšené koncentrace znečišťujících látek v ovzduší. Stav životního prostředí na Starém Spořilově s přímým dopadem na naše zdraví můžeme ovlivnit jen aktivním přístupem. Za Vaši účast ve společném úsilí děkujeme.


I když je „Spořilov“ často prezentován jako jedna městská část, je nejen z pohledu historického vývoje města zásadní rozdíl mezi „zahradním městem“- starým Spořilovem a „sídlišti“ Spořilov I a Spořilov II. Myšlenka na stavbu „zahradní čtvrti Spořilov“ se zrodila při příležitosti 25 jubilea založení Vinohradské městské spořitelny. Vrchní ředitel Spořitelny založil 18. června 1925 stavební družstvo „Spořilov“, jehož cílem bylo na principu zahradního města „opatřiti méně zámožným vrstvám obyvatel Prahy zdravé a levné bydlení v rodinných domcích“. Takové ideální sídlo mělo skloubit výhody venkovského a městského života. Díky promyšlenému konceptu zástavby autora Prof. arch J. Bertla a především navrženým velkorysým veřejným prostorům se zelení, je starý Spořilov odborníky mimořádně ceněný urbánní celek. (Např.: sedmadvaceti hektarový centrální prostor – Roztylské náměstí-  je po Karlově a Václavském třetí největší náměstí v Praze!) Idea zahradních měst - eliminovat trend zhoršujícího se životního prostředí ve velkých aglomeracích, je zde v současnosti absolutně degradována. Dříve klidná čtvrť je atakována hlukem a zplodinami z automobilového provozu z nadřazených komunikací (Jižní spojka - E67, E48, 5.května- D1, E50, Spořilovská - E55, E65). Zahradní město postavené s vizí zdravého bydlení je dnes sevřené ze všech stran kapacitními komunikacemi a totálně odříznuté od příměstské krajiny.