Aktuality

26.12.2012 10:01

Oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn IV

servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_08_uphmp_celom4/zmeny_08_celom4.htm Z 2797 Passerinvest (Interlov) Z 2798 tramvaj ze Spořilova až k Hostivařské přehradě      

—————

26.12.2012 08:59

Závěry z veřejného setkání k řešení dopravy na Spořilově

www.urm.cz/cs/clanek/538/sporilov#.UL4QUuT8L2s   Stanovisko občanského sdružení Zdravý Spořilov, o.s. k veřejnému setkání k tématu řešení dopravy a kvality života na Spořilově dne 31.10.2012 (za účasti náměstka primátora a radního pro dopravu RNDr. Tomáše Hudečka,...

—————

24.11.2012 10:58

Petice proti Starému Spořilovu

Vážení sousedé, v těchto dnech organizuje sídlištní spořilovské sdružení petici pod názvem „ Petice za okamžité odvedení těžké tranzitní dopravy z centra Spořilova“. Petice bohužel staví proti sobě obyvatele žijící kolem Spořilovské a Starého Spořilova, neřeší Spořilov jako...

—————

11.11.2012 22:56

Double bigboard na ul. 5. května

Ve dnech 10 a 11.11.2012 došlo k umístění "2 patrového" bigboardu na soukromém pozemku zahrádkářské kolonie přilehlé k ul. 5. května (foto níže).  V úseku ul. 5. května od křížení s Jižní spojkou po nájezd na D1 se jedná již o 7? světelný billboard, avšak nejvyšší....

—————

06.11.2012 12:55

Prosíme o informace - zatížení Starého Spořilova hlukem a emisemi

Vážení sousedé, prosíme Vás o informaci, zda v poslední době proběhlo ve Vaší části Spořilova (úsek Jižní spojka, ul. 5. května, Türkova, Lešanská, Severní I...) hlukové/emisní měření a s jakým výsledkem. Informace zasílejte na email: jspojka@seznam.cz Podle výsledků měření...

—————

01.11.2012 19:54

Další sjízdná rampa z Jižní spojky na Spořilově?

MHMP  a Odbor dopravních agend vydává Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení: „SSZ 4.040. Chodovská – rampa Jižní spojka, Praha 4", která bude umístěna na pozemcích parcelní číslo 2845/1, 5911, 5753/1, 5914/2, 5915/5, 5753/21, 5915/12, 5915/13, 5915/14, 5915/6, 5915/15, 5915/2,...

—————

29.10.2012 22:53

Pozvánka na veřejné setkání k řešení dopravy a kvality života na Spořilově

—————

21.09.2012 00:00

Co nám hrozí

Další zhoršení stavu životního prostředí plánovanými záměry: 1) obousměrný přesun kamionů ze Spořilovské (noc i den) - celý záměr je zveřejněn ve stenozápisu ZHMP ze dne 20.9.2012  www.praha.eu/public/ae/8f/fb/1411857_270111_zhmp120920.pdf, str.101, Tisk Z-1108 první směr kolem...

—————

20.09.2012 00:00

Nechceme další zhoršování životního prostředí

Nechceme další zhoršování životního prostředí Vážení sousedé, impulsem pro založení občanského sdružení "Zdravý Spořilov, o.s." je snaha zabránit dalšímu zhoršování životního prostředí v lokalitě Starého Spořilova. Nadměrným hlukem, emisemi a vibracemi z dopravy jsou zatěžováni nejen...

—————